Nhằm đảm bảo an toàn cho website đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, Quang Khương đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân dành cho quý khách truy cập website. Mục đích sử dụng Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân: Tên đăng nhập, Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Email khách hàng của khách hàng chỉ để lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng của quý khách. Ngoài ra, các bạn không phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán. Chia sẻ & bảo mật Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall). Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với những chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật các thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Khách hàng khi đăng ký và sử dụng website Về việc sử dụng thông tin cá nhân Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như những thông tin trao đổi giữa Khách hàng  & website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website. Chúng tôi sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để: – Cung cấp các dịch vụ đến Các bạn – Gửi những thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý Khách & website – Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo – Liên lạc và giải quyết với Quý Khách trong những trường hợp đặc biệt; Quang Khương không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật. Trong trường hợp các bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: ceo.quangkhuong@gmail.com hoặc gọi điện thoại theo Hotline:0962076282.